Obchodní podmínky

   Vážený zákazníku,v našem novém specializovaném internetovém obchodě, který provozuje firma V.H.Electronics - Hejduk, si můžete vybrat ze širokého sortimentu výrobků značkové elektroniky světoznámých firem. Veškeré zboží si můžete objednat v pohodlí a klidu Vašeho domácího prostředí s platbou a dodáním dle Vašeho výběru.

 

1. Úvodní ujednání

    Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při nákupu v internetovém obchodě realizovaném na www.vhmarket.cz , jehož provozovatelem je firma V.H.Electronics - Hejduk.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

    Odesláním objednávky stvrzuje kupující, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je v tomto případě návrhem na kupní smlouvu. Samotná smlouva vzniká dnem převzetí objednaného zboží kupujícím. Nedílnou součástí objednávky je přesná specifikace zboží, jeho množství, přesná a úplná data potřebná k vystavení faktury a dodání zboží na místo určené zákazníkem.

3. Cena a platební podmínky

    Kupní cena za zboží je cena zboží platná ve chvíli odeslání objednávky. Tato cena může být navýšena o expediční náklady v závislosti na celkové finanční výši a celkové hmotnosti zboží. K úhradě kupní ceny si kupující může vybrat z následujících způsobů úhrady ceny zboží: 1. bankovní převod, 2. dobírka, 3. platba v hotovosti. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

4. Expedice a přepravné

    Veškeré zboží je expedováno kupujícímu za předpokladu splnění všech předcházejících bodů. Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej dopravit kupujícímu do 3 pracovních dnů pokud není dohodnuto jinak. V případě, že je zboží hrazeno bankovním převodem, začíná dodací lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že je zboží hrazeno na dobírku, začíná dodací lhůta běžet ode dne přijetí objednávky obsahující všechna potřebná data, přičemž prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o potvrzení objednávky.

5. Reklamace

    Reklamace se řídí reklamačním řádem uveřejněným na stránkách www.vhmarket.cz a platným právním řádem ČR.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

    Kupující má právo podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) a na vlastní náklady. Po obdržení vráceného zboží prodávající  zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku do třiceti dnů dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Zboží není možné zaslat prodávajícímu na dobírku a zboží takto zaslané bude odmítnuto, s tím, že veškeré náklady jdou na účet kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, že kupující v případě platby dobírkou nepotvrdil objednávku na žádost prodávajícího.

 

   Dojde-li k zjevné chybě v ceně výrobku, kdy zákazník vidí že cena je velice nízká či nereálná (nulová cena, cena 1kč, sleva o více než 60%, apod.), může prodávající objednávku jednostranně stornovat (dle § 588 NOZ)

7. Ochrana osobních dat

    Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky , jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.Takto získaná data o kupujících nebudou sdělována třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

8. Závěrečná ustanovení

  V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními předpisy ČR, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


Nejprodávanější zboží

Měna

Zobrazit ceny v této měně: Po změně měny dojde k přepočtu všech<br />cen na e-shopu uvedeným kurzem.


TOPlist