Informace

Storno objednávky

    Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).

Reklamační řád

 Tento reklamační řád se vztahuje na výrobky zakoupené pouze přes internetový obchod realizovaný na stránkách www.vhmarket.cz, jehož provozovatelem je firma V.H.Electronics - Hejduk se sídlem Budějovická 44, Praha 4, IČ-14995077 (dále prodávající). Prodávající poskytuje na prodávané zboží 2-letou záruku, pokud v záručním listě není uvedeno jinak.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího a to telefonicky nebo emailem.

V případě, vznikle-li na zboží závada spadající do záručních podmínek během záruční lhůty je kupující o této situaci povinen neprodleně informovat prodávajícího. Reklamaci poté může kupující uplatnit buď u prodávají-cího nebo v servisním středisku uvedeném na internetových stránkách výrobce. Jde tu však výlučně o právo na opravu věci.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil doklad o nabytí zboží - daňový doklad - fakturu/účtenku, záruční list a přesný popis závady. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně originálního balení, manuálů, kabelů a ostatního příslušenství. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový nebo obal vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vady a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající či autorizovaný servis výrobce má 30 dnů na vyřízení reklamce od data převzetí výrobku, přičemž dnem převzetí se rozumí den doručení do servisního střediska výrobce. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná na přepravu od zákazníka a k zákazníkovi a veškeré náklady spojené s přepravou jdou na účet kupujícího.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních údajů

   Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.


Nejprodávanější zboží

Měna

Zobrazit ceny v této měně: Po změně měny dojde k přepočtu všech<br />cen na e-shopu uvedeným kurzem.


TOPlist